รถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัว

หน้าที่

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

หน้าแรก

/

ผลิตภัณฑ์

/

เกี่ยวกับเรา

/

ติดต่อเรา

Economic | Social Benefits / ผลปรโยชน์ทางเศรษฐกิจ | ผลประโยชน์ทางสังคม

- แก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย

- แก้ปัญหาเรื่องการเผาอ้อย

- แก้ปัญหาเรื่องสิ่งสกปรกที่เจือปนไปกับอ้อยที่เข้าโรงงาน

- ลดภาวะโลกร้อน

- ลดต้นทุนการทำไร่อ้อยให้กับเกษตรกร

- ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศ

- เป็นสร้างงานในประเทศ

- เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศ