รถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัว

หน้าที่

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

หน้าแรก

/

ผลิตภัณฑ์

/

เกี่ยวกับเรา

/

ติดต่อเรา

 

รายละเอียด

- เป็นรถตัดอ้อยทำงานโดยการสับอ้อยเป็นท่อน ใช้พัดลมดูดแยกใบอ้อยออก แล้วจึงส่งขึ้นสายพานลำเลียง ไปยังรถบรรทุก

- สามารถตัดได้ 25-30 ตัน ต่อชม. โดยขึ้นกับลักษณะของแปลงอ้อย

- อัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิง 1.19 - 1.4 ลิตร ต่อตันอ้อย ขึ้นกับลักษณะของแปลงอ้อย

คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

- พัดลมใหญ่ที่ดูดใบอ้อยสามารถปรับรอบได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแรงลมให้ตรงกับขนาดของท่อนอ้อยได้

- พัดลมเล็กที่ปลายสายพานสามารถปรับรอบ(Option)

- ปล่องพัดลมใหญ่สามารถหมุนได้เพื่อให้คนขับสามารถปรับทิศทางการปล่อยใบอ้อยได้ตามความต้องการ

- มีระบบหยุดฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

- มีจอยสติ๊กไฟฟ้าควบคุมการทำงานของรถ คนขับจะสามารถควบคุมรถได้โดยไม่ต้องปล่อยมือออกจากพวงมาลัย

- มีมาตรวัดดิจิตอลบอกสถานะของรถและเครื่องยนต์ เช่น ความเร็วของรถ ความเร็วของพัดลมใหญ่ อัตราการกินน้ำมัน เป็นต้น

- มีปุ่มสำหรับหยุดการทำงานของระบบตัดอ้อย พร้อมกับเบารอบเครื่องยนต์ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน ในช่วงเวลากลับหัวรถเมื่อสิ้นสุดแปลง หรือในกรณีแปลงอ้อยสั้นต้องถอยหลังกลับมาเริ่มต้นตัดใหม่ และสามารถกลับมาสู่สถานะการตัดอ้อยพร้อมกับเร่งเครื่องได้โดยกดเพียงปุ่มเดี่ยว

- มีวงจรการหน่วงเวลาในการที่จะกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ทั้ง ชุดตัดโคน ชุดตัดท่อน ชุดตัดยอด และสายพาน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายแก่ระบบไฮดรอลิค และเพลาขับ

- มีการปรับใบพัดลมเป็น 4 ใบ ทำให้สามารถเปลี่ยนใบได้โดยที่ไม่ต้องถอนดุมพัดลมใหญ่ไปทำการถ่วง Balance

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยในภาคเกษตร และแก้ปัญหาในเรื่องของการเผาอ้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อความสะอาด

ของอ้อยที่เข้าโรงงาน และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการทำไร่อ้อยสูงขึ้นและผลผลิตที่ได้ลดง

นอกจากนี้ยังเป็นการลดการสูญเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างงานในประเทศ

และพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศ