รถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัว

เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้คือ ระบบสมองกลฝังตัว เป็นลักษณะโครงข่าย ในรูปแบบการสื่อสาร CAN 2.0 B

หน้าที่

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

หน้าแรก

/

ผลิตภัณฑ์

/

เกี่ยวกับเรา

/

ติดต่อเรา

รูปแสดงชุดควบคุมที่อยู่ในห้องคนขับและชุดควบคุมที่อยู่ด้านหลังตัวรถ

รูปแบบการสื่อสารแบบเครือข่ายในรถตัดอ้อย

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ คือ การควบคุมรถตัดอ้อยได้มีประสิทธิภาพและง่ายมากขึ้น ป้องกันความผิดพลาด

ลดการสูญเปล่าทั้งในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง และการสึกหรอ