รถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัว

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กลกิจ บ้านโป่ง

เครื่องคีบอ้อย

เครื่องคีบอ้อยหน้า

เครื่องปลูก

เครื่องปลูกอ้อยร่องเดี่ยว

เครื่องใส่ปุ๋ย , หางไถพรวน

เครื่องบำรุงตออ้อย

หน้าที่

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

เครื่องคีบอ้อยกลับหลัง

เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่

เครื่องปลูกอ้อย 4 ร่อง

หางไถพรวน 7 จาน

หางไถพรวน 18 จาน

หน้าแรก

/

ผลิตภัณฑ์

/

เกี่ยวกับเรา

/

ติดต่อเรา