รถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัว

ภาวะของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยปัจจุบัน ประสพปัญหารุนแรงในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อยด้วยปัจจัยหลายประการ

เช่น การที่สังคมไทยเริ่มจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ การที่ไม่มีแรงใหม่เข้ามาทดแทนแรงเดิมที่ชราภาพไป ดังนั้นการนำเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้ามาทดแทน

 

แรงงานคนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน และเป็นการแก้ปัญหาในหลายเรื่องพร้อมกันทั้งปัญหา

 

สิ่งปนเปื้อนในอ้อยที่ส่งเข้าโรงงาน ปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ยังมีสัดส่วนสูงถึง 64% ของอ้อยทั้งหมด ปัญหาการถูกเบี้ยวค่ามัดจำล่วงหน้าสำหรับแรงงานตัดอ้อย ในขณะ

 

ที่รถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพก็ยังเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก็มีราคาสูง รถตัดอ้อยมือสองก็เป็นที่ต้องการของชาวไร่อ้อยประเทศอื่นด้วยเช่นกัน ทั้งอินเดีย

 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ทำให้ราคา รถตัดอ้อยมือสองปรับสูงขึ้นในขณะที่สภาพรถแย่ลงและติดตามมาด้วยปัญหาในการซ่อมบำรุงรถที่ประกอบด้วยระบบไฮดรอลิค

 

จำนวนมาก ส่วนตัวรถตัดอ้อยเอง ก็มีความซับซ้อนมีระบบการทำงานหลายส่วน ทำให้คนขับต้องได้รับการฝึกฝน เพื่อสามารถใช้งานรถให้ถูกต้องยืดอายุการใช้งาน

 

ชิ้นส่วนต่างๆที่มีราคาแพงและประหยัดค่าใช้จ่าย

 

 

การพัฒนารถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัวจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าของต่างประเทศ และมีการติดตั้งระบบสมองกลฝังตัว

 

เพื่อให้คนขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสีย และป้องกันความผิดพลาดในการควบคุมรถ อีกทั้งเนื่องจากชิ้นส่วนจักรกลส่วนใหญ่ทำในประเทศทำให้

 

ราคารถถูกลงและสามารถหาอะไหล่ชิ้นส่วนได้ภายในประเทศ

 

 

ความเชี่ยวชาญของบริษัทเดิม บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จำกัด เป็นกิจการที่ขยายมาจาก โรงงาน กลกิจบ้านโป่ง เพื่อรองรับการผลิตรถตัดอ้อย

 

โดยโรงงาน กลกิจบ้านโป่ง เป็นกิจการที่ผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในไร่อ้อยมาเป็นระยะเวลา 50 ปี มีสินค้าตั้งแต่เครื่องเตรียมดิน ประเภทหางไถพรวน เครื่องปลูกอ้อย

 

เครื่องใส่ปุ๋ยอ้อย เครื่องคีบอ้อย และมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไร่อ้อยในเรื่องคุณภาพของสินค้า และการพัฒนาเครื่องจักรกล

 

ใหม่ๆ ที่ใช้ในไร่อ้อย

โรงงานกลกิจ บ้านโป่ง

บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จำกัด

หน้าที่

  1 

  /

2

/

3

/

4

/

5

/

6

หน้าแรก

/

ผลิตภัณฑ์

/

เกี่ยวกับเรา

/

ติดต่อเรา